Učebňa

Učebňa

Teoretická výučba a výcvik na trenažéri prebieha v sídle autoškoly. Pri teoretickej výučbe používame najmodernejšiu audio-video techniku. V rámci technického pokroku sa snažíme učebné pomôcky a ostatnú dokumentáciu priebežne obmieňať.