O nás

Čo ponúkame

Autoškola HAVRAN vykonáva výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny A, A1, A2, B, C, C+E, D, D+E, T. Svojím individuálnym prístupom a vysokou kvalitou výučby garantujeme úspešné absolvovanie výcviku. Poskytujeme kvalitné služby na nových moderných vozidlách, výučbu v novovybudovanej učebni s modernými učebnými pomôckami.

  • Individuálne kurzy
  • Kondičné jazdy
  • Moderné vozidlá VW Golf, Mercedes-Bens A, motocykle HONDA 125, HONDA 600, HONDA 700, nákladný automobil Mercedes-Benz ACTROS, autobus KAROSA 734, Traktor Zetor 7211.
  • Trenažér model ŠKODA Felícia – forma PC projektor
  • Kolektív inštruktorov a inštruktorky
  • Možnosť platenia na splátky
  • Zakúpenie študijných materiálov
  • Školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.
  • Školenie na získanie osvedčenia o povinnej základnej kvalifikácii vodičov podľa zákona 280/2006 Z.z.